Namn (Sidans namn)

Centrum för praktisk kunskap

Roll eller funktion

Centrumbildning

Institution

Institutionen för Kultur och lärande

Telefon
Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fältet för Övrigt har stöd för viss textformatering, dvs. radbrytningar och länkar. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.