Alexander Madoson

Husgemensamma servicefrågor, nyckel och passagesystem, inköp av möbler, flytt, drift och planering av gemensam verksamhet och lokaler, parkeringsfrågor samt arbetsmiljö.

08-608 44 89 086084489

Campus- och IT-avdelningen