Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Alexander Madoson

Husgemensamma servicefrågor, nyckel och passagesystem, inköp av möbler, flytt, drift och planering av gemensam verksamhet och lokaler, parkeringsfrågor samt arbetsmiljö.

08-608 44 89 086084489

Campus- och IT-avdelningen

F714