Amanda Magnusson Arntsen

Amanda Magnusson Arntsen

Institutionssekreterare

Institutionssekreterare med administrativt ansvar för programmet Ekonomi, teknik & design och kurser på A-, B- och C-nivå inom företagsekonomi. Mejl: fek@sh.se

08-608 43 34 086084334

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME518