Anders Wainikka

Anders Wainikka

Adjunkt

Undervisar i juridik

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME142