Anette Hammensten

Anette Hammensten

IT-administratör

IT-administration, support och licenshantering.

Campus- och IT-avdelningen

F736