Angelica Jansson

Institutionssekreterare

Jag jobbar 50% på studentavdelningen och 50% på offentlig rätt.

08-608 47 34 086084734

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME136