Ann-Charlott Karlsson

Ann-Charlott Karlsson

Ekonomihandläggare

Budget/ bokslut/ Polisutbildning, Högskolans handläggare för ÖSS-prj. Intstitutionsgemensam enhet för IKL

08-608 49 15 086084915

Ekonomiavdelningen

MA817