Ann Mellquist

Utbildningsadministratör

Institutionssekreterare för kurser och program inom biologi, geografi, internationell hälsa, miljövetenskap, utveckling och internationellt samarbete. E-post: naturochmiljo@sh.se

08-608 40 17 086084017

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD545