Anna Högberg

Adjunkt

Från aug 2019 är jag tjänstledig och bor i Tokyo, Japan. Adjunkt i Estetiska lärprocesser, inriktning musik (sångpedagog & rytmik/ensemblelärare).

08-608 47 11 086084711

Lärarutbildningen