Anna Källblad

Anna Källblad

Handläggare

SH Innovation och samverkan externa relationer

08-608 43 18 086084318

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

073 077 74 82 0730777482

MA843