Anna Lindqvist

Avdelningsföreståndare

Adjunkt

Adjunkt i pedagogik. Avdelningsföreståndare på avdelningen för lärarutbildare vid lärarutbildningen.

08-608 46 16 086084616

Lärarutbildningen

MA737B