Anna Victoria Hallberg

Anna Victoria Hallberg

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Fil.dr. i litteraturvetenskap Avdelningsföreståndare på ämnet filosofi och Centrum för praktisk kunskap

08-608 43 07 086084307

Institutionen för kultur och lärande

PD227