Arwid Lund

Arwid Lund

Fil dr

Lektor

Jag är lektor i Biblioteks- och informationsvetenskap och ämnessamordnare på det nystartade Bibliotekarieprogrammet vid Södertörns Högskola

08-608 50 98 086085098

Institutionen för historia och samtidsstudier

F902