Arwid Lund

Fil dr

Lektor

Jag är vikarierande lektor i Biblioteks- och informationsvetenskap och ämnessamordnare på det nystartade Bibliotekarieprogrammet vid Södertörns Högskola

Institutionen för historia och samtidsstudier

F902