Åsa Schumann

Adjunkt

Jag undervisar i ämnen som inlärningsteori, religiositet och existentiella frågor.

08-608 41 95 086084195

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1004