Användaren kunde inte hittas.

Bengt Lindström

Bengt Lindström

Adjunkt

Studierektor för företagsekonomi Undervisar i redovisningsteori och koncernredovisning

08-608 43 39 086084339

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME524