Björn Gjörwell

Lärare med polisiär kompetens

Lärare i Avrapportering på Polisutbildningen.

08-608 44 94 086084494

Polisutbildningen

076 136 92 49 0761369249

LO465