Björn Helmbold Öhling

Björn Helmbold Öhling

Lärare med polisiär kompetens

Lärare i kriminalteknik.

08-608 41 50 086084150

Polisutbildningen

073 331 59 10 0733315910

LO567