Carina Holmberg

Carina Holmberg

Lektor

Ämnessamordnare företagsekonomi, Programsamordnare Ekonomie kandidatprogrammet

08-608 43 35 086084335

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME519