Carina Lönnebring

Carina Lönnebring

Biträdande avdelningschef

Kommunikatör

Jag är bitr. kommunikationschef.

08-608 42 42 086084242

Kommunikationsavdelningen

072 245 91 10 0722459110