Carolina Jemsby

Adjungerad lärare

Lärare i journalistik; fokus på utrikesjournalistik, gräv, datajournalistik och TV.

08-608 48 18 086084818

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME353