Cecilia Aare

Adjunkt

Undervisar i journalistik med inriktning mot skrivande och berättande. Arbetar på en avhandling i litteraturvetenskap om reportagets narratologi.

08-608 41 93 086084193

Institutionen för samhällsvetenskaper

070 558 21 87 0705582187

ME353