Christian Widholm

Lektor

Lektor i turismvetenskap

08-608 50 27 086085027

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD274