Christina Bergström

Christina Bergström

Lärare med polisiär kompetens

Vapenlärare POLKON

08-608 53 39 086085339

Polisutbildningen

072 304 76 06 0723047606

LO628