Christina Ingves

Christina Ingves

Rektorssekreterare

Administrativt stöd till rektor och ledning.

08-608 40 42 086084042

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MA918