Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Dan-Anders Lidholm

Fil dr

Enhetschef

Biträdande avdelningschef

Samverkan, innovation, internationalisering och forskningsrådgivning

08-608 40 32 086084032

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

073 819 30 40 0738193040

MA840