Dan-Anders Lidholm

Dan-Anders Lidholm

Fil dr

Enhetschef

Biträdande avdelningschef

Samverkan, innovation, internationalisering och forskningsrådgivning

08-608 40 32 086084032

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

073 819 30 40 0738193040

MA840