Dany Kessel

Dany Kessel

Jag arbetar i huvudsak i huvudsak med utbildningsekonomi. Specifikt är jag specialiserad på skolval.

Institutionen för samhällsvetenskaper