David Gunnarsson

David Gunnarsson

Fil dr

Studierektor

Lektor

Jag är lektor i etnologi och arbetar även som studierektor på förskollärarutbildningen. Min forskning handlar om migration, socialt deltagande, religion och kön.

08-608 43 38 086084338

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1017