David Lagerhorn

David Lagerhorn

Lärare med polisiär kompetens

Taktikgruppen Polisiär konflikthantering

Polisutbildningen

073 707 02 53 0737070253

LO570