Elina Nylander

HR-generalist

Är personalhandläggare för ämnena pedagogik, engelska, retorik, litteraturvetenskap, estetik och administration. Är även sammankallande i arbetsmiljögruppen.

08-608 45 84 086084584

Institutionen för kultur och lärande

PA217