Emil Annetorp

Adjunkt

Jag arbetar som webbsamordnare och undervisar i journalistik.

08-608 52 11 086085211

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME247