Emil Annetorp

Emil Annetorp

Adjunkt

Adjunkt i journalistik.

08-608 52 11 086085211

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME319