Emil Sunnerfjell

Emil Sunnerfjell

Utbildningsadministration för "Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning", "Centrum för praktisk kunskap" samt forskarutbildningsområdet "Kritisk kulturteori".

08-608 40 48 086084048

Institutionen för kultur och lärande

PC215