Emilia Berggren Sörlin

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör för ämnet journalistik och IMER-programmet

08-608 50 12 086085012

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME333C