Emma Isaksson

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Jag arbetar som avdelningsföreståndare för filosofi och Centrum för praktisk kunskap.

08-608 42 05 086084205

Institutionen för kultur och lärande

PD204