Emma Isaksson

Fil dr

Jag arbetar som avdelningsföreståndare för filosofi och Centrum för praktisk kunskap.

Institutionen för kultur och lärande