Erik Blohmé

Erik Blohmé

Utbildningsadministratör

Institutionssekreterare. Epost: medieteknik@sh.se, turism@sh.se

08-608 52 62 086085262

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD548