Erik Brockwell

Projektforskare

Nationalekonomi - Miljöekonomi (vattenkvalitet och naturresurser) - Hälsoekonomi (folkhälsan och beskattning) - Politik ekonomi (institutioner, lagstiftning och lobbyverksamhet)

Institutionen för samhällsvetenskaper

072 200 10 51 0722001051