Erik Falk

Fil dr

Handläggare

Handläggare samverkansfrågor

08-608 51 51 086085151

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

072 571 27 01 0725712701