Erik Falk

Erik Falk

Fil dr

Samverkanskoordinator

Handläggare samverkansfrågor

08-608 51 51 086085151

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

072 571 27 01 0725712701

MA843