Erik Granrot

Erik Granrot

Handläggare

Utbildningshandläggare vid avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd samt administrativt stöd för arbetet med kurs- och utbildningsplaner.

08-608 46 96 086084696

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MA842