Erik Wallrup

Erik Wallrup

Docent

Programsamordnare

Lektor

Lektor i estetik. Programsamordnare för Masterprogram i estetik.

08-608 52 24 086085224

Institutionen för kultur och lärande

PD228