Eva Albinsson

Eva Albinsson

Utbildningsadministratör för kurser och program inom Filosofi samt för kandidatprogrammet i Liberal Arts. Har du frågor som rör något av ovanstående, maila till filosofi@sh.se.

08-608 51 26 086085126

Institutionen för kultur och lärande

PD226