Eva Färjsjö

Eva Färjsjö

Adjunkt

Undervisar på lärarprogrammen i främst matematikämnets didaktik.

08-608 41 13 086084113

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD272