Eva Karlberg

Doktorand

Doktorand och lärare i sociologi. Skriver om organiseringen av kvinnorörelsen i Polen och Sverige ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. Undervisar i sociologi.

08-608 43 03 086084303

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME218