Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Farhan Sarwar

Docent

Lektor

Jag är lektor i polisiärt arbete och docent i psykologi. Jag arbetar med forskning i polisiärt arbete och undervisning i polisutbildning.

08-608 40 81 086084081

Polisutbildningen

073 065 46 94 0730654694

LO589