Frans Hagerman

Fil dr

Lektor

Frans Hagerman är disputerad i musikpedagogik. Han undervisar för närvarande i kurser om vetenskapsteori, uppsatsskrivande, läroplansteori samt musik.

Institutionen för kultur och lärande

073 142 93 82 0731429382

PD242