Användaren kunde inte hittas.

Fredrika Björklund

Fredrika Björklund

Docent

Lektor

Jag är docent i statsvetenskap och undervisar i detta ämne samt på lärarutbildningen. Mitt forskningsintresse är övervakning och relationen mellan tillit och övervakning.

08-608 40 93 086084093

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME618