Frida Frimodt

Frida Frimodt

Bibliotekarie

Jag ingår i bibliotekets team för pedagogisk verksamhet. Jag arbetar framför allt med undervisning i informationssökning, sökhandledning och studiewebben.

08-608 45 69 086084569

Biblioteket

UB766