Ghani Majidi

Lektor

Jag arbetar med välfärd, hälsa och integration. Mitt forskningsintressen handlar om offentliga finanser och välfärdsstat. Dessutom forskat om globalisering, hållbar ekonomi.

08-608 52 36 086085236

Institutionen för samhällsvetenskaper

076 703 80 02 0767038002