Ghani Majidi

Ghani Majidi

Lektor

Jag undervisar makro och mikroekonomi. Dessutom, undervisar jag välfärdsstat politik. Mitt stora intresse är politisk ekonomi och offentliga finanser.

08-608 52 36 086085236

Institutionen för samhällsvetenskaper

0046767038002 0046767038002

ME142