Gordana Gardovic

Adjunkt

Adjunkt i juridik

08-608 49 11 086084911

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME551