Hanna Lundquist

Hanna Lundquist

Adjunkt

Jag undervisar i svenska, främst på kommunikatörsprogrammet. Är på Södertörn på halvtid och driver utöver det företag som språkkonsult.

Institutionen för kultur och lärande

PB230