Helena Fitzgerald

Helena Fitzgerald

Tf. Enhetschef

Bibliotekarie

Enheten för lärandestöd - Team Användarsupport och Mötesplats. Jag arbetar med sökhandledning, lärandemiljö, biblioteksintroduktioner och samordnare för biblioteksvärdar.

08-608 43 06 086084306

Biblioteket

UB547