Helena Hemberg Lind

Adjunkt

Jag är adjungerad, vilket innebär att jag arbetar på högskolan och utanför. Lärarutbildning; mest med blivande ämneslärare på gymnasiet, är mitt område.

Lärarutbildningen

MA757